top of page
man Airbrushing

YTBEHANDLING

Betong

  • Kristalisering:

Genom kristallisering behandlar ICR industri AB betong- och blockstrukturer som löper risk att utsättas för vattenangrepp eller kemiska angrepp och som därför kräver minskad permeabilitet, permanent vattentäthet och skydd även under tuffa hydrostatiska förhållanden. Produkten appliceras antingen på den positiva sidan (sidan
som utsätts för vatten) eller den negativa sidan (motsatt till vattensidan) och uppfyller alla krav för vattentäthet.

 

Det är kapillär vattentätning. systemet har gynnat många projekt inklusive; Byggnadsgrunder, källare, Hisschakt, bottenplattor, parkeringshus, Dricksvattenreservoarer, slitsvägar och många andra projekt som krävt bättre hållbarhet och skydd

  • Microcement:

ICR industri applicerar Microcement på olika typ av ytor med olika finish, Struktur och slittålighet. Vi skapar den unik betongkänslan med personlig touch på betonggolv, gipsväggar, betongväggar och klinkers. Ytan blir slittålig och man slipper foga.

Metall

  • Rostskyddsmålning:

Vi är diplomerade rostskyddsmålare med stora kunskaper samt lång erfarenhet vad det gäller målning och ytbehandling. Vi kan garantera kvalitéten som uppfyller ställda normer och förväntningar med hjälp av färgskiktsmätare, rapport för grundkontroll och daggpunktsmätare m.m. Vi applicerar färgbeläggningen på en yta med färgspruta eller
med pensel.

 

Vi utför huvudsakligen rostskyddssystem i korrossivitetsklasserna C3, C4, C5 och Im2. Givetvis kan vi erbjuda enklare rostskyddsmålning efter beställarens önskemål.

  • Sprutförzinkning:

Sprutförzinkning innebär att smält zink sprutas med hög hastighet mot den yta som ska beläggas. Ytan blästras till Sa 2½ före förzinkningen. Betning behövs däremot ej göras för denna metod. Tekniken används främst för att korrosionsskydda större produkter och komplexa konstruktioner. Den fungerar även som ett komplement till varmförzinkning vid reparationer. En viktig fördel med denna metod är att zinkskiktets tjocklek kan varieras och vidare skapar ytskiktet ett mycket bra underlag för målning.
 

Att belägga järn- och ståldetaljer med zink är en mycket vanlig och relativt prisvärd metod för att skydda detaljer mot korrosion. Det finns tre metoder för att förzinka detaljer, varm-, elektrolytisk- och sprutförzinkning. Samtliga metoder ger ytan ett katodiskt skydd, zinken agerar som offeranod. Det innebär att vid en spricka där järn/stålet blottas skyddas detaljerna av närliggande zink. Därför används ofta förzinkning som grund före målning.

  • Brandskyddsmålning:

Målet med brandskyddsmålning är att fördröja brandspridnings- förloppet och vinna så mycket tid som möjligt för räddning- och släckningsåtgärder av bärande stål, trä, textil och övriga ytskikt. En bärande konstruktions brandmotstånd benämns med klassbeteckningar R30, R60, R90. R står för bärförmåga (resistance) och siffran anger den tid i minuter
som till exempel konstruktionen uppfyller sin bärande funktion vid en brand.

 

Mängden brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå förskriven brandteknisk klass beror på följande faktorer, typ av byggnad (en-, två eller flervåningsbyggnad) vilket bestämmer aktuell brandteknisk klass, konstruktionens statiska utnyttjande grad i lastfallet brand samt F/A =. Brandskyddsfärg som appliceras för att uppnå förskriven brandteknisk klass beror på följande faktorer. Vad är det för typ av byggnad en, två eller flervåningshus bestämmer aktuell brandteknisk klass, konstruktionens statiska utnyttjande grad i lastfallet samt förhållandet mellan brandexponerad yta och tvärsnittsarea på aktuell stålprofil. Utifrån dessa förutsättningar beräknas sedan vilken färgmängd som krävs.

bottom of page