top of page
blastring.jpeg

BLÄSTRING

ICR industri har möjlighet att erbjuda sina kunder rostskyddsentprenader som omfattar ett flertal olika arbetsmoment. Vi kan själva utföra blästringsarbeten, rostskyddsmålning, sprutförzinkning, blästring, brandskyddsmålning samt har bra samarbetspartners tillhanda och kan därför erbjuda en helhetslösning åt beställaren.


Rostskyddsmålning samt kontrollfunktioner för rostskyddssystem styrs i första hand av föreskrifter och anvisningar. Vi anser att det är en självklarhet att följa dessa för att kunna utföra arbeten med hög kvalité och garantera kvaliteten så att den uppfyller ställda normer och krav.

 

Med vår långa yrkeserfarenhet och kompetens inom rostskyddsmålning vet vi vad som krävs för att kunna utföra ett kvalificeratrostskyddssystem

bottom of page