top of page
Image by Robert Keane

BETONGREPARATION OCH BETONGTÄTNING

Betong försämras med åldern, det kan ske olika fort beroende på yttre påverkan, hur tät betongen är, samt vilket täckande betongskikt armeringen har. Tätning av betong är därför viktigt för hållbarheten.
 

En betong som utsätts för inläckage eller aggressiv miljö, bör tätas för att få längre livslängd. Sprickor och inläckage kan tätas genom plugg, injektering eller lagning. Övriga ytor kan impregneras, slammas eller påföras ett nytt skikt av betong.

  • Kristallisering:

Det är en kapillärvattentätning av betong som är ett komplett, enkelt och effektivt sätt att vatten- och fukttäta betong.

  • Sprickinjektering:

Injektering används för att laga sprickor med olika injekteringsmedel så som cement, epoxi och polyuretan som väljs efter sprickvidd. Det är en effektiv metod för att förhindra eller laga sprickbildning eller vattenläckage, och därmed skydda mot rost och söndervittring, i exempelvis betongväggar, källare, broar, balkonger, och mycket mer!

För att förhindra vattenläckage används polyuretan eller pluggsystem.

Polyuretan är ett injekteringsmedel som sväller när det möter fukt, med hög.

inträngningsförmåga.

  • Plugg:

Pluggmassa (Peneplug) är ett torrbruk som med minimal vattentillsats blandas till en fast, jordfuktig massa för pluggtätning av liten eller kraftig vatteninträngning med högt tryck genom betong.

  • Impregnering:

Impregnering används då betongkonstruktionens täthet behöver ökas. Det kan användas på befintliga betongkonstruktioner för att minska inträngning av vatten och skadliga klorider.

Vi utför bland annat tätningar och betongreparationer av Broar, Källare, P-garage, väggar, Bjälklag, betonggolv, balkonger.

bottom of page