top of page
målar_brand_färg_i_stockholm.webp

POLICY

Vår kvalitetspolicy

Vi satsar på kvalitet och kunnande på alla områden för att kunna uppnå stabilitet och förtroende i våra relationer.
 

Satsningar görs för att skapa och upprätthålla goda förbindelser med båda kunder och leverantörer. Långsiktiga affärsrelationer borgar för ett givande och stabilt samarbete, stor flexibilitet och en hög servicegrad.

Vår miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

  • Att minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Att påverka våra leverantörer till mer miljövänliga val av produkter och tjänster.

  • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav. Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.

  • Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

bottom of page